Årsmøte i Skattlund Sport

Det avholdes årsmøte for Skattlund Sport på Skattlund torsdag 28. mai kl 20.00. 
Vel møtt til årsmøte!

Agenda årsmøtet:

  • Godkjenning: innkalling, møteleder og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap 2014
  • Budsjett 2015
  • Endring i vedtekter
  • Styresammensetning
  • Kontrollkomité
  • Eventuelt